Nowe Szkolenia

W najbliższych dniach ruszają nowe szkolenia:

  • Szkolenie doskonalące: Dokumentowanie systemu zarządzania jakości zgodnego z ISO 9001:2015
  • Gromadzenie, dokumentowanie i wykorzystanie materiałów z badań terenowych i ekspertyz przyrodniczych
  • Ocena stanowisk gatunków i siedlisk przyrodniczych
  • Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi
  • Szkolenie certyfikowane: Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z ISO9001:2015 oraz z ISO
  • ZOO jako Ośrodek Edukacji Przyrodniczej – wizyta studyjna

Szczegóły w zakładce Harmonogram.

Nowe Szkolenia

W najbliższych dniach ruszają nowe szkolenia

Szkolenie certyfikowane: Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 22000:2005 z elementami innych systemów Szkolenie doskonalące: Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000:2005) z uwzględnieniem wybranych wymagań prawnych

 

Szczegóły w zakładce Harmonogram.

Listy rankingowe

Dostępne są już listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu (zakładka materiały do pobrania). W sprawie szkoleń będziemy się z Państwem kontaktować przez e-mail.

Ruszają nowe szkolenia

Ocena stopnia biodegradacji tworzyw sztucznych – część prowadzona przez UŚ rozpocznie się 27.10.2017r. o godzinie 13:00 w Katedrze Biochemii (prowadzący: dr Bożena Nowak, dr Jolanta Pająk)- w tym dniu będzie tylko godzina szkolenia (pre test i założenie eksperymentu), na kolejny dzień umówią się Państwo z prowadzącymi szkolenie (prawdopodobnie będzie to 17.11).

Szkolenie w jednostce zewnętrznej odbędzie się w piątek 24.11.2017r. w godzinach 9:00-15:30 – Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach ul.

Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice, Zakład Badawczo-Analityczny, Laboratorium Akredytowane przez PCA (AB 163).

 

Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw – część prowadzona przez UŚ rozpocznie się 27.10.2017r. o godzinie 14:15 w Katedrze Biochemii (prowadzący: dr Bożena Nowak, dr Jolanta Pająk) – w tym dniu będzie tylko godzina szkolenia (pre test i założenie eksperymentu), na kolejny dzień umówią się Państwo z prowadzącymi szkolenie.

Szkolenie w jednostce zewnętrznej odbędzie się w poniedziałek 27.11.2017r w godzinach 8:00-14:30. Zajęcia będą się odbywały w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów ul. Milowicka 7A, 40-312 Katowice.

Nowa rekrutacja do Projektu INNOVATIVE START

Szanowni Studenci i Studentki studiów magisterskich,

 

Rozpoczynamy nową rekrutację do Projektu INNOVATIVE START. Deklarację uczestnictwa wraz z pozostałymi dokumentami (do pobrania na stronie projektu, zakładka: Materiały do pobrania) należy złożyć osobiście w sekretariacie Projektu do dnia 15 października 2017r. Komplet dokumentów powinien zawierać: Oświadczenie uczestnika projektu, Formularz danych osobowych, Deklarację uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów projektu. W formularzu zgłoszeniowym proszę nie wypełniać rubryk dotyczących średnich ze studiów (to zrobi Dziekanat). Zapraszam do sekretariatu Projektu: ul Bankowa 9, pokój

317 (Asystent Koordynatora – Patrycja Stefańska). Istnieje także możliwość złożenia dokumentów bezpośrednio u Koordynatora Projektu – dr hab. Izabeli Poprawy (pokój nr 8).