Przetarg na szkolenie

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych.

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowyc

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20-04-2017 o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 20-04-2017 o godz. 10:30 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

Nowy przetarg w ramach Projektu INNOVATIVE START

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START – powtórka DZP.381.014.2017.UGS.

Termin otwarcia ofert: 30.03.14 godz. 10:30.

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-0

Przetarg na szkolenie

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 23.03.2017, godz. 10.00 (sala 61, Rektorat)

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe

Kolejny przetarg na szkolenie

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Technologia sterylizacji i dezynfekcji, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 17.03.2017, godz. 13.00 (sala 61, Rektorat)

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studentow

 

Rusza rekrutacja do Projektu!

Rusza rekrutacja do Projektu

Szanowni Studenci i Studentki,

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu INNOVATIVE START. Deklarację uczestnictwa wraz z pozostałymi dokumentami (do pobrania na stronie projektu, zakładka: Materiały do pobrania) należy złożyć osobiście w sekretariacie Projektu do dnia 10 marca 2017r. Komplet dokumentów powinien zawierać: Oświadczenie uczestnika projektu, Formularz danych osobowych, Deklarację uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów projektu. W formularzu zgłoszeniowym proszę nie wypełniać rubryk dotyczących średnich ze studiów (to zrobi Dziekanat). Zapraszam do sekretariatu Projektu: ul Bankowa 9, pokój 317 (Asystent Koordynatora – Patrycja Stefańska). Istnieje także możliwość złożenia dokumentów bezpośrednio u Koordynatora Projektu – dr hab. Izabeli Poprawy (pokój nr 8).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wizyty studyjne realizowane w ramach projektu „INNOVATIVE START”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-wizyta-studyjna-analiza-fitosanitarna-roslin-i-produktow-roslinnych

Rusza Projekt INNOVATIVE START

Szanowni Studenci i Studentki,

Na naszym Wydziale został uruchomiony projekt „INNOVATIVE START”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie szans Absolwentów WBiOŚ UŚ na rynku pracy. Projekt adresowany jest do studentów studiów II stopnia kierunków biologia, biologia żywności i żywienia, biotechnologia, ochrona środowiska.

Nowe kompetencje i umiejętności – nowe perspektywy i możliwości. Zainwestujcie w siebie. Zapraszamy!