Ruszają nowe szkolenia!

25.04.2017: Wizyta studyjna i warsztaty praktyczne prowadzone w UŚ: Analiza fitosanitarna roślin i produktów roślinnych – edycja 1, spotykamy się o godz. 11:30 w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach ul. Grabowa 1a.

26.042017: Szkolenie certyfikowane: Kurs specjalistycznego języka angielskiego – edycja 2, spotykamy się o godz. 17:00 w Empik School, ul. 3 Maja 11, IV piętro, sala nr 1.

05.05.2017: Szkolenie: Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi, spotykamy się o godz. 13:30 w Sali A-118, ul. Jagiellońska 28.

16.05.2017: Wizyta studyjna i warsztaty praktyczne prowadzone w UŚ: Analiza fitosanitarna roślin i produktów roślinnych –  edycja 2, spotykamy się o godz. 08:00 w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach ul. Grabowa 1a.

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń w zakładce Harmonogram.

Przetarg na szkolenie

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych.

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowyc

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20-04-2017 o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 20-04-2017 o godz. 10:30 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

Nowy przetarg w ramach Projektu INNOVATIVE START

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START – powtórka DZP.381.014.2017.UGS.

Termin otwarcia ofert: 30.03.14 godz. 10:30.

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-0

Przetarg na szkolenie

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 23.03.2017, godz. 10.00 (sala 61, Rektorat)

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe