Zakończenie szkolenia „Profesjonalna prezentacja”

Zakończyło się pierwsze szkolenie miękkie „Profesjonalna prezentacja”

serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

 

Swoją pracę rozpoczynają Studenckie Zespoły Projektowe – członków Zespołów prosimy o kontakt z opiekunami.