Nowy przetarg na szkolenie.

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

szkolenie: Ocena stopnia biodegradacji tworzyw sztucznych.

 

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-student

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14-07-2017 o godz. 10:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 14-07-2017 o godz. 11:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).