Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium

16.10.2017 rusza szkolenie Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium. Spotykamy się o godz. 08:25 pod budynkiem laboratorium Katowickich Wodociągów, ul.

Obrońców Westerplatte 130. Bardzo proszę o punktualność.