Nowe Szkolenia

W najbliższych dniach ruszają nowe szkolenia:

  • Szkolenie doskonalące: Dokumentowanie systemu zarządzania jakości zgodnego z ISO 9001:2015
  • Gromadzenie, dokumentowanie i wykorzystanie materiałów z badań terenowych i ekspertyz przyrodniczych
  • Ocena stanowisk gatunków i siedlisk przyrodniczych
  • Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi
  • Szkolenie certyfikowane: Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z ISO9001:2015 oraz z ISO
  • ZOO jako Ośrodek Edukacji Przyrodniczej – wizyta studyjna

Szczegóły w zakładce Harmonogram.