Nowy nabór

Rusza nabór na szkolenia, szkolenia certyfikowane, warsztaty oraz wizyty studyjne dla studentów
ostatnich 4 semestrów studiów II stopnia kierunków:
Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska WBiOŚ UŚ.

Termin zgłoszeń do 19 października 2018!

Deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne są w Biurze Projektu: WBiOŚ, Bankowa 9, pokój 202: dr hab. Łukasz Depa lub na stronie projektu, w zakładce Materiały do pobrania – załączniki 1-4.