Zamówienia

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe: Raportowanie środowiskowe

Termin składania ofert upływa w dn. 04-11-2019 o godz. 12:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 04-11-2019 o godz. 13:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

Link do strony z ogłoszeniem:

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawo-2

 

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:
Bezpieczeństwo radiologiczne

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13.09.2019r. do godz. 09:30.
Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:00 w sali 61 albo pok.68.

Link do strony z ogłoszeniem:
http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-2

 

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Część A: Pobieranie próbek środowiskowych.

Część B: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw.

Część C: Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium

Link do strony z ogłoszeniem:
http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-pt-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodo

Termin składania ofert upływa w dn. 18.06.2018 r. o godz. 09:30

Otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:00 w Sali 61 albo pok. 68

 

29.05.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na szkolenie „Operator bezzałogowych statków powietrznych VLOS (drony)”, realizowane w ramach projektu „INNOVATIVE START”.

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

Link do strony z ogłoszeniem:

http://dzp.us.edu.pl/operator-bezzalogowych-statkow-powietrznych-vlos-drony

 

20.04.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Wykorzystywane zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych.

Link do strony z ogłoszeniem:

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wykorzystanie-zwierzat-do-celow-naukowych-i-edukacyjnych-realizowane-w-ramach-pro

Termin składania ofert upływa w dn. 27-04-2018 o godz. 10:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 27-04-2018 o godz. 11:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

 

20.03.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Wykorzystywane zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych.

Link do strony z ogłoszeniem:

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wykorzystywanie-zwierzat-do-celow-naukowych-i-edukacyjnych-realizowane-w-ramach-0

Termin składania ofert upływa w dn. 29-03-2018 o godz. 10:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 29-03-2018 o godz. 11:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

 

27.02.2018
Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane usługi szkoleniowe:

Część A: Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001:2015 oraz  z ISO 14001:2015

Część B: Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 22000:2005 z elementami innych systemów

Link do strony z ogłoszeniem:
http://dzp.us.edu.pl/szkolenia-certyfikowane-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawo

Termin składania ofert upływa w dn. 07.03.2018r. ( tj. środa) o godz. 09:30

Otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:00 w Sali 61 albo pok. 68

 

27.02.2018
Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Ocena stopnia biodegradacji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Link do strony z ogłoszeniem:
http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-ocena-stopnia-biodegradacji-tworzyw-sztucznych

Termin składania ofert upływa w dn. 08.03.2018r. ( tj. czwartek) o godz. 09:30

Otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:00 w Sali 61 albo pok. 68

 

16.02.2018
Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Część A: Warsztaty: Ocena zagrożeń stanowisk gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Część B: Gromadzenie, dokumentowanie i wykorzystanie materiałów badań terenowych  i ekspertyz przyrodniczych.

Link do strony z ogłoszeniem:
http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studentow

Termin składania ofert upływa w dn. 27.02.2018r. o godz. 09:30

Otwarcie odbędzie się tego samego dnia o godz. 10:00 w Sali 61 albo pok. 68

 

15.02.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wizyty studyjne realizowane w ramach projektu „INNOVATIVE START”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wizyta-studyjna-w-miejskim-ogrodzie-botanicznym

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wizyta-studyjna-analiza-fitosanitarna-roslin-i-produktow-roslinnych

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wizyta-studyjna-zoo-jako-osrodek-edukacji-przyrodniczej

 

09.02.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi

szkoleniowe:

 

  1. Dokumentowanie systemu zarządzania jakości zgodnego z ISO 9001:2015

 

  1. Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000:2005) z uwzględnieniem wybranych wymagań prawnych

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawo-1

 

Termin składania ofert upływa w dn. 20-02-2018 o godz. 11:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 20-02-2018 o godz.

12:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

 

25.01.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

  1. Analiza trendów w monitoringu środowiska wytwarzania produktów biologicznych

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawo-0

Termin składania ofert upływa w dn. 07-02-2018 o godz. 11:00, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 07-02-2018 o godz. 11:30 (Rektorat, III piętro, sala 61).

  1. Wykorzystanie zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-wykorzystywanie-zwierzat-do-celow-naukowych-i-edukacyjnych-realizowane-w-ramach-p

Termin składania ofert upływa w dn. 09-02-2018 o godz. 10:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 09-02-2018 o godz. 11:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

 

10.01.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi

szkoleniowe:

  1. Warsztaty aparaturowe z zakresu chromatografii B. Analiza trendów w monitoringu środowiska wytwarzania produktów biologicznych C. Szkolenia i warsztaty: Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowym

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodo

Termin składania ofert upływa w dn. 18-01-2018 o godz. 10:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 18-01-2018 o godz.

11:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

 

21.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego – postępowanie powtórzone

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-realizowany-w-ramach-projektu-innovative-st

Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2018 o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 05.01.2018 o godz. 10:30 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

20.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia: „Technologia sterylizacji i dezynfekcji” oraz „Obsługa sterylizatorów parowych”, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2018 o godz. 11:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 08.01.2018 o godz. 12:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro)

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-szkolenia-certyfikowane-technologia-sterylizacji-i-dezynfekcji-oraz-obsluga-stery

 

19.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia: „Kompetencje niezbędne do współpracy w zespole pracowniczym” oraz „Zarządzanie projektem w organizacji”, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin składania ofert upływa w dniu 5.01.2018 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 5.01.2018 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro) lub pok. 68.

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studento-0

 

01.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 08.12.2017 godz. 10.30 (sala 61, Rektorat)

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-1

 

09.08.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Pobieranie próbek środowiskowych – postępowanie powtórzone

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-pobieranie-probek-srodowiskowych-pokaz-edytuj

Termin składania ofert upływa w dniu 18-08-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 18-08-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro) lub pok. 68.

 

26.07.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Pobieranie próbek środowiskowych

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-pobieranie-probek-srodowiskowych

Termin składania ofert upływa w dniu 07-08-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 07-08-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

14.07.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-obsluga-zlecen-analiz-mikrobiologicznych-i-fizyko-chemicznych-wody-w-akredytowany

Termin składania ofert upływa w dniu 28-07-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 28-07-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

04.07.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

szkolenie: Ocena stopnia biodegradacji tworzyw sztucznych.

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-student

Termin składania ofert upływa w dniu 14-07-2017 o godz. 10:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 14-07-2017 o godz. 11:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

12.05.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

szkolenie: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw – postępowanie powtórzone

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kompostowanie-jako-forma-recyklingu-wyrobow-z-tworzyw-0

Termin składania ofert upływa w dniu 19-05-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 19-05-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

27.04.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kompostowanie-jako-forma-recyklingu-wyrobow-z-tworzyw

Termin składania ofert upływa w dniu 08-05-2017 o godz. 09:30,

natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 09-05-2017

o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

26.04.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych.

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodow-0

Termin składania ofert upływa w dniu 08-05-2017 o godz. 11:30,

natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 08-05-2017

o godz. 12:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

05.04.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych.

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowyc

Termin składania ofert upływa w dniu 20-04-2017 o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 20-04-2017 o godz. 10:30 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

22.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START – powtórka DZP.381.014.2017.UGS.

Termin otwarcia ofert: 30.03.14 godz. 10:30.

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-0

 

15.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 23.03.2017, godz. 10.00 (sala 61, Rektorat)

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe

 

13.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Technologia sterylizacji i dezynfekcji, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 17.03.2017, godz. 13.00 (sala 61, Rektorat)

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studentow

 

10.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 17.03.2017 godz. 10.00

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego

 

20.02.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wizyty studyjne realizowane w ramach projektu „INNOVATIVE START”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-wizyta-studyjna-analiza-fitosanitarna-roslin-i-produktow-roslinnych