Zamówienia

10.01.2018

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi

szkoleniowe:

 

  1. Warsztaty aparaturowe z zakresu chromatografii B. Analiza trendów w monitoringu środowiska wytwarzania produktów biologicznych C. Szkolenia i warsztaty: Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowym

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodo

 

Termin składania ofert upływa w dn. 18-01-2018 o godz. 10:30, a otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 18-01-2018 o godz.

11:00 (Rektorat, III piętro, sala 61).

21.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego – postępowanie powtórzone

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-realizowany-w-ramach-projektu-innovative-st

Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2018 o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 05.01.2018 o godz. 10:30 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

20.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia: „Technologia sterylizacji i dezynfekcji” oraz „Obsługa sterylizatorów parowych”, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2018 o godz. 11:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 08.01.2018 o godz. 12:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro)

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-szkolenia-certyfikowane-technologia-sterylizacji-i-dezynfekcji-oraz-obsluga-stery

19.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia: „Kompetencje niezbędne do współpracy w zespole pracowniczym” oraz „Zarządzanie projektem w organizacji”, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin składania ofert upływa w dniu 5.01.2018 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 5.01.2018 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro) lub pok. 68.

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studento-0

01.12.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 08.12.2017 godz. 10.30 (sala 61, Rektorat)

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-1

09.08.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Pobieranie próbek środowiskowych – postępowanie powtórzone

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-pobieranie-probek-srodowiskowych-pokaz-edytuj

Termin składania ofert upływa w dniu 18-08-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 18-08-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro) lub pok. 68.

26.07.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Pobieranie próbek środowiskowych

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-pobieranie-probek-srodowiskowych

Termin składania ofert upływa w dniu 07-08-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 07-08-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

14.07.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe:

Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-obsluga-zlecen-analiz-mikrobiologicznych-i-fizyko-chemicznych-wody-w-akredytowany

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28-07-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 28-07-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

04.07.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

szkolenie: Ocena stopnia biodegradacji tworzyw sztucznych.

 

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-pn-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-student

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14-07-2017 o godz. 10:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 14-07-2017 o godz. 11:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

12.05.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

szkolenie: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw – postępowanie powtórzone

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kompostowanie-jako-forma-recyklingu-wyrobow-z-tworzyw-0

Termin składania ofert upływa w dniu 19-05-2017 o godz. 09:30, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 19-05-2017 o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

27.04.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-kompostowanie-jako-forma-recyklingu-wyrobow-z-tworzyw

Termin składania ofert upływa w dniu 08-05-2017 o godz. 09:30,

natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 09-05-2017

o godz. 10:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

26.04.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych.

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodow-0

Termin składania ofert upływa w dniu 08-05-2017 o godz. 11:30,

natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 08-05-2017

o godz. 12:00 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

05.04.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych.

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe-realizowane-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowyc

Termin składania ofert upływa w dniu 20-04-2017 o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj. 20-04-2017 o godz. 10:30 w sali 61 (Rektorat, III piętro).

 

22.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START – powtórka DZP.381.014.2017.UGS.

Termin otwarcia ofert: 30.03.14 godz. 10:30.

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego-0

15.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 23.03.2017, godz. 10.00 (sala 61, Rektorat)

 

http://dzp.us.edu.pl/uslugi-szkoleniowe

13.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na certyfikowane szkolenie:

Technologia sterylizacji i dezynfekcji, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 17.03.2017, godz. 13.00 (sala 61, Rektorat)

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-w-ramach-projektu-innovative-start-podniesienie-kompetencji-zawodowych-studentow

 

10.03.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie: Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego, realizowane w ramach Projektu INNOVATIVE START.

Termin otwarcia ofert: 17.03.2017 godz. 10.00

http://dzp.us.edu.pl/certyfikowany-kurs-specjalistycznego-jezyka-angielskiego

20.02.2017

Na stronie UŚ ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wizyty studyjne realizowane w ramach projektu „INNOVATIVE START”. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 € (art. 4 pkt. 8)

http://dzp.us.edu.pl/usluga-szkoleniowa-wizyta-studyjna-analiza-fitosanitarna-roslin-i-produktow-roslinnych