Harmonogram

27 listopada – 11 grudnia 2017

 

Warsztaty aparaturowe z zakresu spektrometrii absorpcji atomowej AAS

27.11.2017: 09:00-12:15

04.12.2017: 09:00-13:45

11.12.2017: 09:00-13:45

 

Wydziałowa Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Bankowa 9

Prowadzący: dr Gabriela Barczyk, mgr inż. Magdalena Skowronek

 

27 październik – 27 listopada 2017

Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw

Warsztaty prowadzone przez WBiOŚ UŚ

27.10.2017: 14:00-14:45

17.11.2017: 13:15-16.15

21.11.2017: 12:00-14:15

Katedra Biochemii, Ul. Jagiellońska 28

Prowadzący: dr Bożena Nowak, dr Jolanta Pająk

 

Warsztaty w Kompostowni

27.11.2017: 08:00-14:30

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Milowicka 7A, 40-312 Katowice

 

27 październik – 6 grudnia 2017

Ocena stopnia biodegradacji wyrobów z tworzyw

Warsztaty prowadzone przez WBiOŚ UŚ

27.10.2017: 13:00-13:45

17.11.2017: 08:30-12:30

20.11.2017: 08:00-08:45

06.12.2017: 15:00-15:45

 

Warsztaty zewnętrzne

24.11.2017: 08:30-15:00

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice, Zakład Badawczo-Analityczny, Laboratorium Akredytowane przez PCA (AB 163).

 

16 październik – 4 grudnia 2017

Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium.

Zajęcia będą odbywać się w Laboratorium Katowickich Wodociągów, ul. Obrońców Westerplatte 130 wg. Następującego Harmonogramu

 

26 września – 5 grudnia 2017

 

Szkolenie certyfikowane: Kurs specjalistycznego języka angielskiego – edycja 3

 

poniedziałek – godz. 15:00-17:15

sala nr 26, ul. Bankowa 9

 

wtorek – godz. 17:00-19:55

Empik School, ul. 3 Maja 11, IV piętro, sala nr 1

 

Prowadzący:

Anna Basan

 

Zajęcia będą się odbywały wg następującego harmonogramu.

2 i 9 października 2017

 

Szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych – edycja 2

 

02.10 (poniedziałek) – godz. 09:00-16:00 Bankowa 9, sala nr 011/012 (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt – niski parter)

Prowadzący: mgr inż. Maciej Trząski, ZDZ Katowice

 

09.10 (poniedziałek) – godz. 09:00-13:00

Jagiellońska 28, Katedra Genetyki

Prowadzący: dr Barbara Wójcikowska

 

18 – 20 września 2017

Szkolenie: Pobieranie próbek środowiskowych – edycja 1

18.09 (poniedziałek) – godz. 08:30-15:00 OBiKS, ul. Owocowa 8

Prowadzący: Piotr Król, Justyna Greger (OBiKS)

19.09 i 20.09 – zajęcia terenowe, wyjazd godz. 08:15 ul. Bankowa 9

Prowadzący: Piotr Król (OBiKS)

 

12 i 20 czerwca 2017

Szkolenie certyfikowane: Obsługa sterylizatorów parowych – edycja 1

12.06 (poniedziałek) – godz. 09:00-16:00 Bankowa 9, pok nr 6 (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt)

Prowadzący: mgr inż. Jan Śreniawski, ZDZ Katowice

 

20.06 (wtorek) – godz. 11:15-15:15

Jagiellońska 28, Katedra Genetyki

Prowadzący: dr Justyna Guzy-Wróbelska

 

16-19 maja 2017

23 i 31 maja 2017

Wizyta studyjna i warsztaty praktyczne prowadzone w UŚ: Analiza fitosanitarna roślin i produktów roślinnych – edycja 2

16-19 maja 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach ul. Grabowa 1a

16.05 – godz. 08:00-12:00

17.05 – godz. 07:30-11:30

18.05 – godz. 08:00-12:00

19.05 – godz. 13:30-16:30

23 i 30 maja – UŚ, ul. Jagiellońska 28, Katedra Genetyki,

23.05 – godz. 08:00-11:45

31.05 – godz. 10:00-14:00

 

25-28 kwietnia 2017

9 i 16 maja 2017

Wizyta studyjna i warsztaty praktyczne prowadzone w UŚ: Analiza fitosanitarna roślin i produktów roślinnych – edycja 1

25-28 kwietnia 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach ul. Grabowa 1a

25.04 – godz. 11:30-15:30

26.04 – godz. 07:30-11:30

27.04 – godz. 08:00-12:00

28.04 – godz. 13:30-16:30

9 i 16 maja – UŚ, ul. Jagiellońska 28, Katedra Genetyki,

9.05 – godz. 11:15-15:15

16.05 – godz. 11:15-15:15

 

26 kwietnia – 28 lipca 2017

Szkolenie certyfikowane: Kurs specjalistycznego języka angielskiego – edycja 2

środa – godz. 17:00-19:15
czwartek – godz. 17:50-20:05
Empik School, ul. 3 Maja 11, IV piętro, sala nr 1

Prowadzący:
środa: Michał Dzionek
czwartek: Marek Niemiec

Zajęcia będą się odbywały wg następującego harmonogram.

 

 

 

5, 8 i 15 maja 2017

Szkolenie: Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi

5.05 – godz. 13:30-16:45, UŚ, ul. Jagiellońska 28, sala A-118 (dr hab. prof. UŚ Agnieszka Mrozik)

8 i 15.05 – godz. 8:00-15:00, Oczyszczalnia Ścieków „Klimzowiec” ul. Kręta 9 (wjazd od ul. Gałeczki), Chorzów

20 kwietnia – 11 lipca 2017

Szkolenie certyfikowane: Kurs specjalistycznego języka angielskiego – edycja 1
wtorek – godz. 8:30-10:45
czwartek – godz. 12:15-14:30
sala nr 26, ul. Bankowa 9

Prowadzący: Anna Basan
Zajęcia będą się odbywały wg następującego harmonogramu.

 

8 kwietnia – 25 czerwca 2017

Szkolenie certyfikowane: Technologia sterylizacji i dezynfekcji

Część teoretyczna: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stawowa 6, Katowice, sala nr 5 (parter)

Część praktyczna: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka: Centralna Sterylizatornia, ul. Medyków 16, Katowice

Harmonogram:

Lp Typ zajęć Data Godziny realizacji zajęć Liczba godzin zegarowych Liczba godzin lekcyjnych Osoba prowadząca
1 Zajęcia praktyczne 08.04.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
2 Zajęcia praktyczne 09.04.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
3 Zajęcia teoretyczne 22.04.2017 08:00-14:45 8 Maria Loska
4 Zajęcia teoretyczne 23.04.2017 08:00-14:45 8 Maria Loska
5 Zajęcia praktyczne 06.05.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
6 Zajęcia praktyczne 07.05.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
7 Zajęcia teoretyczne 13.05.2017 08:00-14:45 8 prof. Zbigniew Paszenda
8 Zajęcia teoretyczne 14.05.2017 08:00-14:45 8 Hanna Paszko
9 Zajęcia teoretyczne 20.05.2017 08:00-14:45 8 Grażyna Dudzińska
10 Zajęcia teoretyczne 21.05.2017 08:00-14:45 8 Beata Ochocka, Maria Loska
11 Zajęcia teoretyczne 03.06.2017 08:00-14:45 8 Elżbieta Gryc, Ewa Słyk
12 Zajęcia praktyczne 10.06.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
13 Zajęcia praktyczne 11.06.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
14 Zajęcia praktyczne 17.06.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
15 Zajęcia praktyczne 18.06.2017 08:00-16:45 8 Maria Loska
16 Zajęcia praktyczne 24.06.2017 08:00-14:00 6 Maria Loska
17 Zajęcia teoretyczne 24.06.2017 14:15-15:45 2 Maria Loska
18 Zajęcia teoretyczne 25.06.2017 08:00-11:15 4 Maria Loska
19 EGZAMIN 25.06.2017 11:30-14:45
  RAZEM 70 62

 

4 kwietnia 2017

Szkolenie miękkie: Profesjonalna prezentacja.

04.04. wtorek – godz. 12:00-17:00, ul. Bankowa 9, sala 6 (na terenie Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt)

Prowadzący: dr hab. prof. UŚ Bogdan Doleżych

 

3 kwietnia 2017

03.04. poniedziałek – rozpoczynają pracę Studenckie Zespoły Projektowe.

Harmonogram pracy Zespołów zostanie ustalony przez opiekunów Zespołów:

Zespół 1: dr Katarzyna Kasperkiewicz

Zespół 2: dr Aleksandra Nadgórska-Socha

Członków Zespołów proszę o kontakt z opiekunami.