Kontakt

dr hab. Izabela Poprawa

Koordynator Projektu „Innovative Start”

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Bankowa 9, pokój 8

tel. 32 359 1325

izabela.poprawa@us.edu.pl

 

 

Kompetencje:

Doktor habilitowany nauk biologicznych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.

Certyfikat tutora I stopnia dający uprawnienia tutora akademickiego – Szkoła Tutorów Akademickich, Collegium Wratislaviense.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

Koordynator programów studiów na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Przewodnicząca Rady Programowej na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 
mgr Patrycja Stefańska

Asystent Koordynatora Projektu „Innovative Start“

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Bankowa 9, pokój 317

tel. 32 359 1235

patrycja.stefanska@us.edu.pl