Kontakt

dr hab. Łukasz Depa

Koordynator Projektu „Innovative Start” od 1.06.2018 r

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Bankowa 9, pokój 202

tel. 32 359 1511

lukasz.depa@us.edu.pl

 

 

dr hab. Izabela Poprawa

Koordynator Projektu „Innovative Start” od 1.02.2017 r do 31.05.2018 r.

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Bankowa 9, pokój 8

tel. 32 359 1325

izabela.poprawa@us.edu.pl

 

Kompetencje:

Doktor habilitowany nauk biologicznych.

Certyfikat tutora I stopnia dający uprawnienia tutora akademickiego – Szkoła Tutorów Akademickich, Collegium Wratislaviense.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

Koordynator programów studiów na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Przewodnicząca Rady Programowej na kierunku BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

 

mgr Adrianna Lisowska

Asystent Koordynatora Projektu „Innovative Start“ od 1.01.2019 r.

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Bankowa 9, pokój 117

tel. 32 359 1274

adrianna.lisowska@us.edu.pl

 

 

mgr Patrycja Stefańska

Asystent Koordynatora Projektu „Innovative Start“ od 1.02.2017 r. do 30.06.2018 r.

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Bankowa 9, pokój 317

tel. 32 359 1235

patrycja.stefanska@us.edu.pl